Sabra Johnson

Sabra Johnson tham gia UDG từ 2016-2018. Cô đã cùng UDG tập luyện và biểu diễn trong các sự kiện như: Hip Hop Battle, Malaysia Workshop, We Choice Awards, v.v. Cô cũng chính là biên đạo, chỉ đạo vở múa Between Us năm 2016 và 2017.

Hiện tại, Sabra vẫn đang tiếp tục sáng tạo, đạo diễn, giảng dạy và không ngừng nhảy múa.