Nguyen Minh Thien

Nguyễn Minh Thiện tham gia UDG từ 2014-2016. Anh đã cùng biểu diễn Sống – Life is a game, Betwen Us và tiết mục khách mời cho Thử Thách Cùng Bước Nhảy.

Hiện tại, Thiện đang điều Hành BM Dance studio do anh và Huỳnh Mến thành lập, đồng thời kinh doanh cửa hàng thời trang 90 Buck. Bên cạnh đó, Thiện vẫn làm các công việc về biên đạo và dựng chương trình.

Thiện tâm sự: “Thành công duy nhất của em đến ngày hôm nay là được làm những gì mình đam mê mà không phải làm những công việc khác.”