Lina Tran

Lina Tran was a member of UDG from 2013 – 2014. She performed in many shows including Song – Life is a Game.

Lina Trần tham gia UDG từ 2013 – 2014. Trong một năm hoạt động, Lina đã biểu diễn cùng UDG trong nhiều chương trình, nổi bật nhất là Sống – Live is a game vào năm 2014.

Từ năm 2015 đến nay, Lina là Giáo viên dạy Hip Hop tại Soul Music & Performing Arts Academy ( SMPAA). Cô đã nhận được Bằng ISTD – Imperial Society Teachers of Dancing Diploma về: Modern Theatre – Intermediate level (2017) và Street Dance – Student Teacher (2018). Cô vẫn đang tiếp tục quá trình rèn luyện của mình để đạt được danh hiệu Associated Teacher level với thể loại Street Dance vào tháng 3 năm 2019.


Năm 2018 đánh dấu cột mốc khởi nghiệp của Lina khi cô cùng Ben Phan thành lập nên Life & Balance Dance Studio, với nguyện vọng phát triển và lan truyền bộ môn Hip Hop cùng với văn hóa đường phố đến tất cả mọi người. Cô lấy việc tạo cảm hứng và khuyến khích tất cả học viên ở mọi lứa tuổi tìm thấy niềm vui trong nhảy múa làm tiền đề cho việc giảng dạy.